ODWIEDZIŁO NAS

Dziś1
Wczoraj133
W tym tygodniu134
W tym miesiącu1300
All214456

VCNT - Visitorcounter

info powiat

 

Powiat Opoczyński realizuje projekt grantowy pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach”.

Projekt był odpowiedzią na zaistniałą sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów.
Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym mogło realizować podstawy programowe.

W ramach realizacji projektu Powiat Opoczyński zakupił: 73 laptopy, 14 oprogramowań biurowych typu Office oraz 11 urządzeń z dostępem do Internetu.

Dzięki realizacji projektu grantowego doposażono 7 szkół ponadpodstawowych:

- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II
w Opocznie,

- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie,

- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy,

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym,

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie.

Zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz dostęp do Internetu umożliwił wsparcie
w zakresie kontynuowania nauki w warunkach domowych: 65 uczniom i 8 nauczycielom.

W istniejącej sytuacji związanej z możliwością powrotu do zdalnego nauczania zakupiony sprzęt ponownie zostanie udostępniony uczniom i nauczycielom.